Advertentiebeleid

Ons controleproces voor advertenties

Op de website partybus.nl is ruimte beschikbaar voor advertenties van derden. Voordat de advertenties van derden op de website geplaatst worden, worden deze gecontroleerd of deze voldoen aan het advertentiebeleid. Wanneer u bij ons een verzoek indient om een advertentie op onze website weer te geven wordt deze binnen enkele werkdagen beoordeeld. Waneer de advertentie aan ons beleid voldoet wordt deze zo spoedig mogelijk geplaatst.

Wat u moet weten

Het advertentiebeleid is van toepassing op al de advertenties die op partybus.nl geplaatst worden.

 1. Van adverteerders verwachten wij dat zij alle toepasselijke wet- en regelgeving begrijpen en naleven. Wanneer hier niet aan wordt voldaan door een van onze adverteerders kunnen hier consequenties aan verbonden worden.
 2. Het advertentiebeleid kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. Wij behouden ons het recht om naar eigen inzicht een advertentie af te keuren en daarom ook niet te plaatsen op onze website.

Verboden inhoud van advertenties

 1. Gevaarlijke producten of diensten. Om de veiligheid van onze klanten te waarborgen is het verboden om op onze website te adverteren met producten of diensten die schade of letsel kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan het promoten van wapens, drugs, psychoactieve stoffen, apparatuur waarmee drugs gemaakt kunnen worden, explosieve stoffen, vuurwerk of tabak.
 2. Ongepaste inhoud. Wij vinden het belangrijk dat onze bezoekers zich niet beledigd of geïntimideerd kunnen voelen door de content op onze website. Om deze reden is het bij ons niet toegestaan om advertenties te plaatsen met haat, geweld, intimidatie, racisme of seksuele, politieke of religieuze intolerantie. Verder mag de inhoud van advertenties niet choqueren of leiden tot afkeer.
 3. Nagemaakte producten. Het verkopen of promoten van nagemaakte producten voorzien van een handelsmerk of logo dat identiek of vrijwel identiek is aan handelsmerk of logo van iemand anders of een ander bedrijf is verboden.

Beperkte inhoud van advertenties

Content welke wettelijk of cultureel gevoelig is kan enkel geplaatst worden wanneer er voldaan wordt aan specifieke beperkingen. Advertenties met gevoelige inhoud worden mogelijk niet aan iedere bezoeker getoond.

 1. Inhoud voor volwassen. De promotie van op volwassen gerichte content beperken wij. Dus u wilt adverteren voor erotische entertainment, dating-diensten, seksshops, diensten met internationale bruiden of soortgelijke onderwerpen, dan is het mogelijk dat wij de inhoud beperken of de advertentie afkeuren wanneer het niet in lijn staat met ons beleid.
  Zo keuren wij het bijvoorbeeld af wanneer u met deze content minderjarigen probeert te bereiken, de advertentie seksueel expliciete content aanbied, er sprake is van mensenhandel of wanneer er seksuele handelingen worden verricht met minderjarigen of wanneer er geen sprake is van wederzijdse goedkeuring bij seksuele handelingen.
 2. Alcohol. Wanneer u wilt adverteren met alcoholhoudende dranken is het mogelijk dat wij ons recht behouden om de content te beperken. Het wordt van u verwacht dat u op een verantwoorde wijze uw product promoot en hierbij rekening houdt met de locale wetgeving en branchenormen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om overmatig drankgebruik te promoten.
 3. Auteursrechten. Wanneer de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrecht, handelsmerken, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten kunnen wij uw advertentie afkeuren.
 4. Kansspelen en spellen. Wanneer u met een advertentie kansspelen of spellen wilt promoten is het van belang dat u zich houdt aan de toepasbare wetgeving of industrieregels van de locatie waarop uw advertentie is gericht. Ook moet er op de bestemmingspagina duidelijke informatie gegevens worden over verantwoorde deelname aan kansspelen.
  Voldoet uw advertentie niet aan de door ons gestelde eisen, dan is het mogelijk dat wij uw advertentie afkeuren.
 5. Gezondheidszorg en geneesmiddelen. De promotie van gezondheidszorg gerelateerde content beperken wij, denk hierbij aan vrij verkrijgbare geneesmiddelen, apotheken, producten en diensten gerelateerd aan vruchtbaarheid en zwangerschap en werving voor klinische proeven. Voor het promoten van dergelijke content kunt u bij ons vooraf goedkeuring vragen.

Wettelijke vereisten

U bent als adverteerder altijd verantwoordelijk voor de naleving van zowel het advertentiebeleid van partybus.nl als alle toepasselijke wet- en regelgeving van de locaties waar uw advertenties worden weergegeven.

Offerte aanvragen